Home2021-11-25T09:03:47+01:00

Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz)

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft onderzoek naar de ontwikkeling van de medezeggenschap te stimuleren. En dat allemaal ten dienste van de praktijk van medezeggenschap. De SOMz wil onderzoekers en hun begeleiders (professoren) voorzien van relevante input voor de inhoud van onderzoek en desgewenst meedenken.

De SOMz zorgt voor verbindingen tussen onderzoekers en instanties en stimuleert de transfer van onderzoeksresultaten naar de praktijk in de ondernemingen en de bedrijfstakken. De SOMz verricht zelf geen onderzoek, fungeert zelf niet als opdrachtgever maar treedt soms faciliterend op en kan meedenken.

Agenda

Onderzoekersmiddag SOMz 8 november 2023 (Utrecht, 14.00 – 17.30 u)

Thema: Medezeggenschap bij maatschappelijke onderwerpen Medezeggenschap speelt steeds vaker een rol bij de aanpak van maatschappelijke onderwerpen, zoals klimaattransitie sociale ongelijkheid, inclusiviteit, grensoverschrijdend gedrag, fysieke en sociale veiligheid, enzovoort. Over de manier waarop medezeggenschap met deze onderwerpen omgaat resp. zou .... lees verder

Stimuleren van onderzoek naar medezeggenschap

medenzeggenschap • arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau (micro niveau) • corporate governance

SOMz wisselt informatie en kennis hieromtrent uit met onderzoekers en brengt onderzoeksresultaten in brede kring onder de aandacht. Er worden bijeenkomsten voor onderzoekers en geïnteresseerden georganiseerd, zodat onderzoekers kunnen worden ondersteund bij het realiseren van randvoorwaarden voor onderzoek en dat contacten worden onderhouden met potentiele opdrachtgevers en betrokkenen in het veld over wenselijk en mogelijk onderzoek.

Contact

Onderzoek:

Verslagen:

Ga naar de bovenkant