Home2021-11-25T09:03:47+01:00

Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz)

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft onderzoek naar de ontwikkeling van de medezeggenschap te stimuleren. En dat allemaal ten dienste van de praktijk van medezeggenschap. De SOMz wil onderzoekers en hun begeleiders (professoren) voorzien van relevante input voor de inhoud van onderzoek en desgewenst meedenken.

De SOMz zorgt voor verbindingen tussen onderzoekers en instanties en stimuleert de transfer van onderzoeksresultaten naar de praktijk in de ondernemingen en de bedrijfstakken. De SOMz verricht zelf geen onderzoek, fungeert zelf niet als opdrachtgever maar treedt soms faciliterend op en kan meedenken.

Agenda

Jaarcongres 2022

SOMz-congres Beloningen in Bedrijf 28 november 2022 13:00-18:00 uur Sociaal Economische Raad Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag Kijk op de speciale website voor meer activiteiten in de Maand van de Medezeggenschap Graag nodigt SOMz u uit voor het jaarcongres op .... lees verder

Stimuleren van onderzoek naar medezeggenschap

medenzeggenschap • arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau (micro niveau) • corporate governance

SOMz wisselt informatie en kennis hieromtrent uit met onderzoekers en brengt onderzoeksresultaten in brede kring onder de aandacht. Er worden bijeenkomsten voor onderzoekers en geïnteresseerden georganiseerd, zodat onderzoekers kunnen worden ondersteund bij het realiseren van randvoorwaarden voor onderzoek en dat contacten worden onderhouden met potentiele opdrachtgevers en betrokkenen in het veld over wenselijk en mogelijk onderzoek.

Contact

Onderzoek:

Verslagen:

Ga naar de bovenkant