Maandag 9 april verdedigde Marcus Meyer in de aula van Universiteit van Maastricht zijn omvangrijke (510 pagina’s) proefschrift getiteld  “The position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations. Bij de opponenten was er veel  lof voor de aanpak van zijn onderzoek.  Het viel ons op dat de vragen die gesteld werden twee strekkingen kenden.  Staat het Nederlandse medezeggenschapsrecht niet op gespannen voet met internationale regelingen? En: hoe kan met name de naleving van de structuurwet verbeterd worden? Marcus reageerde vlot op de vragen. In zijn opening had hij al gewezen op het belang van medezeggenschap ook in multinationals, omdat het goed is voor het functioneren van de onderneming en omdat medezeggenschap een grondrecht van werknemers is. Weinig gingen de opponenten in op de nadere details van de onderzoeksresultaten en op de methodische onderbouwing. Wij hopen hier binnenkort nader op in te gaan.  Tot slot feliciteerde promotor professor Ferdinand Grapperhaus (nu minister van Justitie) de promovendus met wat toch merendeels een solo-exercitie was.