In zijn brief van 5 maart 2018 schrijft de minister dat flexwerkers bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden onder de huidige wet en regelgeving, maar dat blijvende aandacht belangrijk is. Hij wil dat ook onder de aandacht brengen van de sociale partners in de SER.

In feite is dit een opvallende inhoud van de brief, omdat inmiddels duidelijk is geworden dat zowel het ministerie als de SER/CBM beide een vorm van onderzoek hebben uitbesteed naar de vraag hoe het nalevingspercentage kan worden opgehoogd.  Nadere bijzonderheden van deze uitgezette opdrachten ontbreken ons nog. Uit vroeger onderzoek is wel bekend dat het niet naleven van de WOR (lees: het niet instellen van een OR volgens de WOR) voornamelijk geconcentreerd is in kleinere ondernemingen (50 -75 werknemers) in een reeks van specifieke branches. We zijn benieuwd of de onderzoekers hier oplossingen voor kunnen aandragen.

Dan nog een opmerking:  bij ‘actueel’ val je meteen in het integrale verslag van het jaarcongres 2018. Dat is niet de bedoeling. Er was een beknopt verslag van Danella Zuidema. Dat moet hier komen. Er moet daarna dan een  ‘lees verder’ komen met het nu geplaatste hele verslag.