Uitgesteld vanwege Corona:

In het voorjaar vindt het SOMz congres plaats in het gebouw van de SER.
Het thema is beloningsverhoudingen.

Nadere informatie over de inhoud en het aanmelden volgt zo spoedig mogelijk.