In 2017 verschenen de rapporten van een viertal onderzoeken. Het betreft:

 • Onkenhout, Hans en Caroline van Teeffelen (2017), HOE DENKT DE UVA EROVER?, Uitslag van en toelichting bij het raadgevend referendum onder de universitaire gemeenschap van de UvA, Ruigrok NetPanel – januari 2017
  Lees meer
 • Verbiest, Sarike, Wouter van der Torre, Linda Koopmans, Hardy van de Ven en Anneke Goudswaard (2017), Zeggenschap voor flexwerkers, voorbeelden uit de praktijk, TNO Gezond Leven, Leiden 2017
  Lees meer
 • Vijlder, Frans de, Carlos van Kan, Patricia Brouwer, M.m.v. Ilona Schouwenaars, 2017, Medezeggenschap onder het vergrootglas, Een themaonderzoek in het kader van de governance VO, Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties, HAN Hogeschool, Kenniscentrum Publieke Zaak, Nijmegen, juni 2017.
  Lees meer
 • Verhoeff, Arjen en Kim van der Hoeven (2017), Ledenonderzoek faciliteiten medezeggenschap 2017, AWVN, Den Haag, september 2017
  Lees meer

Deze onderzoeken zijn elk voor zich interessant. Dit niet vanwege representativiteit of de breedte van het onderzoek, maar vanwege de inhoudelijke thematiek. Naar verwachting verschijnen nog dit jaar de rapporten van drie meer representatieve onderzoeken.

Het zogeheten ‘Nalevingsonderzoek WOR 2017’. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek is inmiddels afgerond.
De dissertatie van Marcus Meyer (Universiteit Maastricht) naar de invloed van de Nederlandse medezeggenschap binnen internationale concerns.
En van de hand van M. Lükerath-Rovers m.m.v. Hans Schenk zal binnenkort de nieuwe jaargang verschijnen van het Nationaal Commissarissen Onderzoek, TiasNimbas/Universiteit Tilburg en Erasmus Universiteit.